Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Właścicielem firma ODRODZENIE Centrum Kosmetyki Leczniczej i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Krakowie 30-039, Ul. Pomorska 6/3, o numerze NIP 678-103-54-55; oraz Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych telefonicznie, mailowo, w formie uzupełnienia karty klienta, jest Małgorzata Gajewska-Gelner z którą można się skontaktowac mailowo: biuro@salonodrodzenie.pl lub (12)6310485;
  2. Firma nie ma inspektora ochrony danych, obowiązki informacyjne wykonuje Małgorzata Gajewska – Gelner, oraz upoważniony do tego pracownik;
  3. Dane osobowe które są przetwarzane: imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres email, informacja o stanie zdrowia oraz przebytych zabiegach;
  4. Cele przetwarzania danych osobowych:

a. umówianie/potwierdzanie wizyt na wykonanie zabiegu;

b. wykonanie zabiegu

c. udzielanie odpowiedzi na zadane pytania droga mailową;

d. w celu marketingowym usług własnych (m.in. informacja o promocjach i nowościach);

e. prowadzenie kart klientów dot. stanu zdrowia oraz wykonanych zabiegach.

– podstawa prawna przetwarzania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  1. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe klientów Odrodzenie Centrum Kosmetylki Leczniczej i Medycyny Estetycznej nie są nigdzie przekazywane;
  2. Dokonując rezerwacji internetowej na zabieg przez portal moment.pl wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulaminem portalu moment.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres …10 lat … ;
  4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może uniemożliwić wykonanie zabiegu oraz umówienie wizyty.
Scroll to Top