KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Małgorzata Gajewska-Gelner, dane kontaktowe: ODRODZENIE Centrum Kosmetyki Leczniczej ul. Pomorska 6/3, 30-039 Kraków, mail: biuro@salonodrodzenie.pl, telefon: (12) 631-04-85.
  2. Firma nie ma inspektora ochrony danych, obowiązki informacyjne wykonuje ADO oraz osoba upoważnione przez ADO.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych:

a. umówianie/potwierdzanie wizyt na wykonanie zabiegu; 

b. wykonanie zabiegu

c. udzielanie odpowiedzi na zadane pytania droga mailową;

d. w celu marketingowym usług własnych;

e. prowadzenie kart klientów dot. stanu zdrowia, przebytych zabiegach     

– podstawa prawna przetwarzania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umówienia wizyty i wykonania zabiegu.

  1. Informacje o odbiorcach danych osobowych: 

Dane osobowe klientów nie są nigdzie przekazywane.

  1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora lub osoby upoważnionej dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – przy czym usunięcie danych ze względu na prawo obowiązujące administratora nie będzie mogło być zastosowane; 
  3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi wykonanie zabiegu oraz umówienie na wizytę.